Slovarček

Poišči vse izraze:
Izberite črko:
D (4) | F (3) | I (1) | K (3) | M (1) | O (3) | P (7) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (2) | Z (2)
 • Poklicna nevarnost

  je vir, situacija ali dejanje, ki lahko povzroči poškodbe v obliki telesnih poškodb, bolezni ali kombinacijo obojega.  (Vir)

 • Poklicna rehabilitacija
  Poklicna je namenjena pomoči za ljudi s fizičnimi ali duševnimi motnjami pri premagovanju ovir za dostop, ohranjanje in vrnitev na delovno mesto ali v drug koristen poklic.
 • Prilagodljivi urnik dela

  omogoča izpolnjevanje potreb posameznikov in organizacij s spreminjanjem časa (kdaj), lokacije (kje) in načina (kako) funkcioniranja zaposlitve.  (Vir)

 • Profiliranje starosti

  (ali: analiza starostne strukture) se uporablja za analizo trenutne in prihodnje starostne strukture organizacije. Rezultate je treba interpretirati v povezavi z delom in delovnimi zahtevami ter v povezavi s politikami in načrtovanjem oddelka za človeške vire v organizaciji.   (Vir)

 • Promocija zdravja na delovnem mestu

  so skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja ter dobrega počutja ljudi na delovnem mestu. To se lahko doseže s kombinacijo naslednjega: (1) izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja; (2) spodbujanja aktivne udeležbe in (3) spodbujanja osebnega razvoja. (Vir)

 • Psihološka starost
  je odvisna od počutja, dejanj in vedenja posameznika. Gre za subjektivni pojem, ki temelji na samooceni osebe.
 • Psihosocialna tveganja

  so tisti vidiki oblike dela in organizacije ter upravljanja dela in njihov socialni ter okoljski kontekst, ki lahko povzročijo psihološko ali fizično škodo. S psihosocialnimi tveganji so povezane težave kot so , nasilje ali nadlegovanje na delovnem mestu. (Vir)