Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms

Daugiakalbis e. vadovas apie darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą darbo jėgos senėjimo sąlygomis

Apie šį e.vadovą

X

Sveiki!

Visoje Europoje pagyvenusių žmonių dalis didėja, žmonėms tenka dirbti ilgiau, o darbuotojų vidutinis amžius didėja. Dėl šios priežasties svarbu:

  • Kurti saugias ir sveikatai palankias darbo vietas visų amžiaus grupių darbuotojams.
  • Užtikrinti, kad žmonės baigę savo profesinę karjerą išliktų sveiki.

Šiame e. vadove pateikiama praktinė informacija, patarimai ir pavyzdžiai, susiję su darbo jėgos senėjimu ir jo teikiamomis galimybėmis. Jame taip pat pateikiama, kaip galima išspręsti su amžiumi susijusius sunkumus

E. vadovo turinys yra skirtas keturioms skirtingoms vartotojų grupėms: darbdaviams, darbuotojams, žmogiškųjų išteklių vadovams ir DSS specialistams ( šis e. vadovas skirtas ir darbuotojų atstovams, saugos ir sveikatos atstovams, darbo inspektoriams). E. vadove numatyta galimybė keisti vartotojo profilį.

Kaip naudotis šiuo e.vadovu?
Pasirinkite savo profilį:
Esu darbdavys
Esu darbuotojas
Esu ŽI vadovas
Esu DSS specialistas
X

Sur cette page, vous pouvez sélectionner votre profil. Darbdavys, darbuotojas, žmogiškųjų išteklių vadovas ar DSS specialistas? Šiame puslapyje pasirinkite savo vartotojo profilį.

X

Šį e. vadovą sudaro keturios temos. Paspauskite „+“ ir sužinokite daugiau apie kiekvienoje temoje aptariamus klausimus, o paspaudę „skaitykite“ patekite į pačią temą.

X

Kiekvienoje temoje aptariami skirtingi su ta tema susiję klausimai ir problemos. Spausdami ant meniu elementų sužinokite daugiau apie konkretų klausimą.

X

Pereiti prie kito klausimo galite spausdami „kitas“ arba „ankstesnis“.

X

Spausdami „Temos“ sugrįšite į temų apžvalgos tinklalapį.

X

Norėdami pakeisti vartotojo profilį, spauskite viršutiniame dešiniajame kampe esantį išskleidžiamą sąrašą. Čia taip pat galite ieškoti konkrečios informacijos paieškos funkcija.

X

Viršutiniame meniu spausdami „Geroji praktika“ skaitykite apie atitinkamus projektus ir iniciatyvas. „Naudinga informacija“ nukreips jus į žodynėlį ir kitas naudingas nuorodas. Savo žinias apie senėjimą ir darbą tikrinkite paspaudę paskutinį meniu elementą.

X

Puslapyje „Apie šį e. vadovą“ raskite daugiau informacijos apie e. vadovą ir jo rengėjus.

X

Galiausiai, spausdami piktogramą „Į pradžią“, sugrįškite į e. vadovo pradžios tinklalapį.

Tai yra pristatymo pabaiga. Linkime jums malonaus skaitymo!