Zdravo delovno okolje za vse starosti

Večjezični e-priročnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu za starajočo se delovno silo

O tem e-priročniku.

X

Dobrodošli!

Delež starejših ljudi v populaciji narašča po celi Evropi, ljudje morajo delati dlje in povprečna starost delavcev se zvišuje. Zato je pomembno:

  • ustvariti varna in zdrava delovna mesta za vse starosti,
  • zagotoviti, da bodo lahko starejši delavci zdravi zaključili svojo poklicno kariero.

Ta e-priročnik vsebuje praktične informacije, nasvete in primere, povezane s staranjem delovne sile in priložnostmi, ki jih staranje prinaša. Prikazano je tudi, kako se lahko s starostjo povezani izzivi rešujejo na delovnem mestu.

Vsebina e-priročnika je prilagojena štirim različnim ciljnim skupinam: delodajalcem, delavcem, vodilnim na področju človeških virov in strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu (za namene tega e-priročnika tudi predstavnikom delavcev, predstavnikom na področju varnosti in zdravja pri delu ter inšpektorjem za delo). V celotnem e-priročniku je mogoče preklapljati med profili.