Здравословни работни места за всички възрасти

Многоезичноe-ръководство за управление на безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила

За това e-ръководство

X

Добре дошли!

Относителният дял на по-възрастните хора от населението нараства в цяла Европа; хората трябва да работят по-дълго и средната възраст на работещите се повишава. Следователно е важно:

  • Да се осигурят безопасни и здравословни работни места за работниците и служителите от всички възрасти.
  • Да се гарантира възможност на хората да достигнат края на своята трудова кариера в добро здраве.

Електронният наръчник предоставя практическа информация, съвети и примери във връзка със застаряването на работната сила и възможностите, които то носи. Той показва също така как могат да се преодоляват свързаните с възрастта предизвикателства на работното място.

Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: работодатели, работници, мениджъри по ЧР и специалисти по БЗР (включително за целите на този електронен наръчник и с представители на работниците, членове на комитетите и групите по БЗР и инспектори по труда). Превключване между отделните профили е възможно навсякъде в наръчника.

Как работи това е-ръководство?
Моля, изберете Вашия профил:
Аз съм работодател
Аз съм работник
Аз съм мениджър ЧР
Аз съм специалист по БЗР
X

Това кратко ръководство ще Ви помогне да се ориентирате в уебсайта. Вие сте работодател, работник или служител, мениджър ЧР или специалист по БЗР? На тази страница можете да изберете Вашия профил.

X

Е-наръчникът е базиран на четири теми. Кликнете на ‘+’ , за да научите повече за въпросите, разглеждани във всяка една тема; кликнете на ‘прочетете’, за да влезете в дадена тема.

X

Всяка тема е посветена на различни въпроси и проблеми във връзка с основния предмет на обсъждане. Кликнете на подзаглавията на менюто, за да научите повече по даден конкретен проблем.

X

Вие можете да превключвате от въпрос на въпрос с кликване на ‘следващ’ или ‘предишен’. С бутона за връщане се връщате обратно на страницата с общ преглед на темата.

X

Кликнете на „Теми”, за да се върнете обратно към страницата за общ преглед на темите.

X

Ако искате да превключвате отделните профили, кликнете на падащото меню в горния десен ъгъл. Тук можете да потърсите и конкретна информация, като използвате функцията за търсене.

X

В менюто отгоре можете да кликнете на „Добри практики”, за да прочетете примери за добри проекти и инициативи. „Полезни ресурси” дава връзка с речника на термините и други полезни ресурси. Вие можете да проверите Вашите познания за остаряването и труда, като кликнете върху последното подзаглавие на менюто.

X

Страницата ‘Относно този Е-наръчник’ Ви предоставя повече информация за е-наръчника и неговите автори.

X

Накрая с кликване върху иконата „Начало” Вие се връщате на началната страница на настоящия Е-наръчник.

Тук е и краят на нашата разходка; надяваме се, че с удоволствие ще прочетете този Е-наръчник!