Slovarček

Poišči vse izraze:
Izberite črko:
D (4) | F (3) | I (1) | K (3) | M (1) | O (3) | P (7) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (2) | Z (2)
  • Ocena tveganja

    je korak v postopku upravljanja tveganja varnosti in zdravja pri delu, s katerim se ugotavljajo morebitna tveganja in nevarnosti, ki so jim lahko izpostavljeni delavci, ter izberejo varovalni in preventivni ukrepi, ki jih je treba uvesti. Gre za dinamičen proces, s katerim lahko organizacije uvedejo proaktivno politiko za obvladovanje poklicnih tveganj.  (Vir)

  • Okoljski dejavniki
    so elementi vsakodnevnega življenja in poklicnega življenja, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na splošno zdravje delavcev. Primeri negativnih elementov so kemični dejavniki (npr. nevarni hlapi ali plini), fizični dejavniki (npr. hrup ali vibracije), biološki dejavniki (npr. bakterije, virusi, glive) ali psihosocialni dejavniki (npr. ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem).
  • Osebna varovalna oprema (PPE)

    Pod PPE, ki pomeni Personal Protective Equipment (osebna varovalna oprema), spada vsa oprema, namenjena uporabi delavca (obleka, čelade, očala), da ga zavaruje pred eno ali več nevarnostmi, ki lahko ogrožajo njegovo varnost in zdravje pri delu, ter vsi dodatki ali pripomočki, namenjeni temu cilju. Nevarnosti, zaradi katerih je potrebna varovalna oprema, so fizične in električne nevarnosti, vročina, kemične in biološke nevarnosti ter delci v zraku. Osebna varovalna oprema se mora uporabljati, če se tveganjem ni mogoče izogniti ali jih zadostno zmanjšati s tehničnimi sredstvi kolektivne zaščite ali postopki delovne organizacije. (Vir)