Slovarček

Poišči vse izraze:
Izberite črko:
D (4) | F (3) | I (1) | K (3) | M (1) | O (3) | P (7) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (2) | Z (2)
  • Fiziološka starost
    Fiziološka oz. biološka starost je merilo kako dobro oz. slabo funkcionira telo glede na kronološko starost.
  • Fleksibilna upokojitev

    pomeni ponujanje delavcem več možnosti, ko se odločajo za upokojitev. To lahko vključuje spreminjanje spodbud za poznejšo upokojitev ali omogočanje delavcem, da dobijo del pokojninskih ugodnosti in ostanejo na delovnem mestu s krajšim delovnim časom.   (Vir)

  • Funkcionalna starost
    se nanaša na splošno fizično pripravljenost osebe v primerjavi z drugimi osebami iste kronološke starosti in spola.