O tem e-priročniku

O tem e-priročniku

Ta e-priročnik je naročila Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in je povezan z njeno kampanjo za zdravo delovno okolje 2016–17.

about this e-guide

Delež starejših ljudi v populaciji narašča po celi Evropi, ljudje morajo delati dlje in povprečna starost delavcev se zvišuje. Ta e-priročnik vsebuje praktične informacije, nasvete in primere, povezane s staranjem delovne sile in priložnostmi, ki jih staranje prinaša.

Vsebina e-priročnika je prilagojena štirim različnim ciljnim skupinam: delodajalcem, delavcem, vodilnim na področju človeških virov in strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu (za namene tega e-priročnika tudi predstavnikom delavcev, predstavnikom na področju varnosti in zdravja pri delu ter inšpektorjem za delo). V celotnem e-priročniku je mogoče preklapljati med profili.