Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

Ένας πολύγλωσσος ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία υπό το πρίσμα της γήρανσης του εργατικού δυναμικού

Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό

X

Καλώς ήρθατε!

Σε όλη την Ευρώπη, το ποσοστό των ηλικιωμένων επί του συνολικού πληθυσμού μεγαλώνει, οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται περισσότερο και ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων αυξάνεται. Επομένως, είναι σημαντικό:

  • να δημιουργηθούν ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας για τους εργαζόμενους όλων των ηλικιών,
  • να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν υγιείς ως το τέλος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός παρέχει πρακτικές πληροφορίες, συμβουλές και παραδείγματα σχετικά με τη γήρανση του εργατικού δυναμικού και τις ευκαιρίες/προκλήσεις που σχετίζονται με το φαινόμενο αυτό. Περιγράφει επίσης πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν στην εργασία οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ηλικία.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού οδηγού έχει αναπτυχθεί κατά τρόπο που να προσαρμόζεται στις ανάγκες τεσσάρων διαφορετικών κατηγοριών αποδεκτών: εργοδότες, εργαζόμενοι, υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματίες στον τομέα της ΕΑΥ (συμπεριλαμβανομένων, για τους σκοπούς του παρόντος ηλεκτρονικού οδηγού, των εκπροσώπων των εργαζομένων, των εκπροσώπων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασίο και των επιθεωρητών εργασίας). Σε οποιοδήποτε σημείο του παρόντος οδηγού είναι δυνατή η εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων του οδηγού που αντιστοιχούν στις διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών.

Πώς λειτουργεί ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός;
Παρακαλούμε επιλέξτε την κατηγορία αποδεκτών στην οποία ανήκετε:
Είμαι εργοδότης
Είμαι εργαζόμενος
Είμαι Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού
Είμαι Επαγγελματίας ΕΑΥ
X

Πρόκειται για ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στον δικτυακό τόπο. Είστε εργοδότης, εργαζόμενος, υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού ή επαγγελματίας στον τομέα ΕΑΥ; Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε την κατηγορία αποδεκτών στην οποία ανήκετε.

X

Ο παρών ηλεκτρονικός οδηγός χωρίζεται σε τέσσερις θεματικούς τομείς με τον τίτλο "Θέματα". Κάνοντας κλικ στο «+» μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες για κάθε θέμα υποκατηγορίες και κάνοντας κλικ στην επιλογή «διαβάστε» θα ανοίξετε ένα συγκεκριμένο θέμα.

X

Κάθε θέμα εξετάζει τις διάφορες ερωτήσεις και τα ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμένη θεματολογία Κάντε κλικ στα επιμέρους στοιχεία του μενού για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πατήστε στα στοιχεία μενού για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα.

X

Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των ερωτήσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή «επόμενο» ή «προηγούμενο». Το κουμπί «πίσω» σας επαναφέρει στη σελίδα γενικής παρουσίασης των θεμάτων.

X

Κάνοντας κλικ στο πεδίο «Θέματα» θα επανέλθετε στη σελίδα γενικής παρουσίασης των θεμάτων.

X

Αν θέλετε να αλλάξετε κατηγορία αποδεκτών, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού στην επάνω δεξιά γωνία. Εδώ μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω της λειτουργίας αναζήτησης.

X

Στο επάνω μενού, μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο «Καλές πρακτικές» για να διαβάσετε παραδείγματα σχετικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Το πεδίο «Χρήσιμοι πόροι» περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο με το γλωσσάριο και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Μπορείτε να ελέγξετε τις γνώσεις σας σχετικά με τη γήρανση και την εργασία κάνοντας κλικ στο τελευταίο στοιχείο του μενού.

X

Η σελίδα «Σχετικά με τον παρόντα ηλεκτρονικό οδηγό» σας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό οδηγό και τον συντάκτη του.

X

Τέλος, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «αρχική σελίδα» επιστρέφετε στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού οδηγού.

Η περιήγηση ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτόν τον ηλεκτρονικό οδηγό!