Sunne arbeidsplasser for alle aldre

En flerspråklig veiledning om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen for en arbeidsstyrke i aldring

Om denne e-guiden

X

Velkommen!

I hele Europa utgjør eldre en stadig større andel av befolkningen. Det fører til at gjennomsnittsalderen til arbeidsstyrken stiger og at folk må stå lenger i jobb. Dette gir stort behov for å

  • skape trygge og gode arbeidsforhold gjennom hele livet
  • sikre sunn aldring slik at folk fortsatt har god helse ved slutten av yrkeslivet

Denne e-guiden gir praktisk informasjon, tips og eksempler på at arbeidsstyrken stadig blir eldre, og til de mulighetene dette gir. Den viser også hvordan du kan løse utfordringer knyttet til aldring på arbeidsplassen.

Innholdet i e-guiden er tilpasset fire forskjellige målgrupper; arbeidsgivere, arbeidstakere, HR-ledere og HMS-medarbeidere (inkludert arbeidstakernes tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste og andre som jobber med HMS). Gjennom e-guiden kan du veksle mellom de ulike målgruppeprofilene.

Hvordan fungerer denne e-guiden?
Vennligst velg din profil:
Jeg er arbeidsgiver
Jeg er arbeidstaker
Jeg er HR-leder
Jeg er HMS-medarbeider
X

Dette er en kort veiledning som hjelper deg med å navigere gjennom web-sidene. Er du arbeidsgiver, arbeidstaker, HR-leder eller HMS-medarbeider? På denne siden kan du velge din profil.

X

Denne e-guiden er bygget opp rundt fire tema. Ved å klikke på «+» kan du lære mer om undertemaene som tas opp under hvert hoved tema. Ved å klikke «les» kan du lese mer om det spesifikke temaet.

X

Hvert tema tar for seg forskjellige spørsmål og forhold relatert til området. Klikk på meny-valgene for å lære mer om ett spesifikt emne.

X

Beveg deg mellom ulike emner ved å klikke på “neste” eller “forrige”. «Tilbake»-pekeren bringer deg tilbake til temaoversikten.

X

Klikk på “Temaer” for å komme tilbake til temaoversikten.

X

Vil du endre målgruppe klikk på rullemenyen øverst i høyre hjørne. Her kan du også lete etter spesifikke opplysninger ved bruk av søke-funksjonen.

X

I topp-menyen kan du klikke på “God praksis” for å se eksempler på relevante prosjekter og tiltak. «Nyttige verktøy» gir deg lenker til ordlisten og andre nyttige ressurser. Du kan teste din kunnskap om aldring og arbeid ved å klikke på det siste menyvalget.

X

Denne siden, “Om denne e-guiden”, gir deg mer informasjon om denne e-guiden og hvem som har utviklet den.

X

Klikk på Hjem-ikonet for å komme tilbake til startsiden.

Dette er slutten på introduksjonen. Lykke til!