Hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar

En flerspråkig e-guide om att hantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för en åldrande arbetskraft

Note sulla guida digitale

X

Välkommen!

Andelen äldre människor av Europas befolkning blir allt större, människor måste arbeta längre och medelåldern för arbetstagarna stiger. Därför är det viktigt att:

  • Skapa en sund och säker arbetsmiljö för anställda i alla åldrar
  • Säkerställa att människor kan fullfölja sin karriär med god hälsa.

Den här e-guiden innehåller exempel, tips och praktisk information om åldrande arbetskraft och vilka möjligheter det för med sig. Den visar också hur åldersrelaterade utmaningar kan hanteras på arbetsplatsen.

Innehållet i e-guiden har speciellt utformats för fyra olika målgrupper: arbetsgivare, arbetstagare, personalansvariga och arbetsmiljöspecialister (inklusive, med tanke på e-guidens syfte, arbetstagarrepresentanter, skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer). Det är möjligt att växla mellan olika profiler i e-guiden.

Hur fungerar den här e-guiden?
Välj profil:
Jag är arbetsgivare
Jag är arbetstagare
Jag är personalansvarig
Jag är arbetsmiljöspecialist
X

Det här är en kort handledning för att hjälpa dig att navigera på webbplatsen. Är du arbetsgivare, arbetstagare, personalansvarig eller arbetsmiljöspecialist? På den här sidan kan du välja profil.

X

Den här e-guiden är uppbyggd runt fyra teman. Genom att klicka på "+" kan du lära dig mer om de områden som beskrivs i varje tema, och genom att klicka på "läs" kan du börja läsa om ett tema.

X

Varje tema behandlar olika frågor och problem som hör till ämnet. Klicka på menyposterna för att lära dig mer om en speciell fråga.

X

Du kan växla mellan frågorna genom att klicka på "nästa" eller "töregående sida". Tillbakaknappen tar dig tillbaka till översiktssidan.

X

Genom att klicka på knappen "Teman" kommer du tillbaka till översiktssidan.

X

Om du vill byta profil, klicka på rullgardinsmenyn högst upp i högra hörnet. Här kan du också söka efter mer specifik information med sökfunktionen.

X

I menyn upptill på sidan kan du klicka på "Goda lösningar" för att läsa om exempel på projekt och initiativ. I "Praktiska hjälpmedel" finner du en länk till ordlistan och andra praktiska hjälpmedel. Du kan testa dina kunskaper om åldrande på arbetet genom att klicka på den sista menyposten.

X

På sidan "Om den här e-guiden" får du mer information om e-guiden och vem som utformat den.

X

Till sist, genom att klicka på hemknappen kommer du tillbaka till e-guidens startsida.

Här slutar rundturen, vi hoppas att du kommer att uppskatta den här e-guiden!