Zdravo delovno okolje za vse starosti

Večjezični e-priročnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu za starajočo se delovno silo

O tem e-priročniku.

X

Dobrodošli!

Delež starejših ljudi v populaciji narašča po celi Evropi, ljudje morajo delati dlje in povprečna starost delavcev se zvišuje. Zato je pomembno:

  • ustvariti varna in zdrava delovna mesta za vse starosti,
  • zagotoviti, da bodo lahko starejši delavci zdravi zaključili svojo poklicno kariero.

Ta e-priročnik vsebuje praktične informacije, nasvete in primere, povezane s staranjem delovne sile in priložnostmi, ki jih staranje prinaša. Prikazano je tudi, kako se lahko s starostjo povezani izzivi rešujejo na delovnem mestu.

Vsebina e-priročnika je prilagojena štirim različnim ciljnim skupinam: delodajalcem, delavcem, vodilnim na področju človeških virov in strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu (za namene tega e-priročnika tudi predstavnikom delavcev, predstavnikom na področju varnosti in zdravja pri delu ter inšpektorjem za delo). V celotnem e-priročniku je mogoče preklapljati med profili.

Kako deluje ta e-priročnik?
Prosimo izberite svoj profil:
Jaz sem delodajalec
Jaz sem delavec
Jaz sem vodja oddelka za človeške vire
Jaz sem strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu
X

Tukaj so kratka navodila, ki vam bodo pomagala pri navigaciji po tej spletni strani. Ste delodajalec, delavec, vodja oddelka za človeške vire ali strokovnjak s področja varnosti in zdravja pri delu? Na tej strani lahko izberete svoj profil.

X

Ta e-priročnik je sestavljen iz štirih tem. Če kliknete »+«, dobite več informacij o področjih, obravnavanih v posamezni temi, in če kliknete »Preberi«, boste vstopili v temo.

X

Vsaka tema obravnava različna vprašanja in težave na svojem področju. Kliknite na meni, če želite izvedeti več o določenem vprašanju.

X

Med vprašanji se lahko pomikate, če kliknete »Naprej« ali »Nazaj«. Povratni gumb vas vrne nazaj na stran s pregledom tem.

X

Če kliknete na »Teme«, se vrnete na stran s pregledom tem.

X

Če želite preklopiti med profili, kliknite spustni meni zgoraj desno. Tukaj lahko iščete tudi določene informacije s funkcijo iskanja.

X

V zgornjem meniju lahko kliknete »Dobre prakse«, če želite prebrati primere relevantnih projektov in iniciativ. Pod »Uporabni viri« najdete povezavo do slovarčka in ostalih uporabnih virov. Če kliknete zadnji vnos v meniju, lahko preverite svoje znanje o staranju in delu.

X

Na strani »O tem e-priročniku« najdete informacije o tem e-priročniku in razvijalcih.

X

In če kliknete ikono »Domov«, se vrnete na domačo stran tega e-priročnika.

S tem je ogled končan; upamo, da boste uživali v branju tega e-priročnika!