Dobre prakse

Veliko zavarovalniško podjetje z več kot 2.000 zaposlenimi je kljub dobri organizacijski klimi, ki jo merijo vsako leto, identificiralo nekaj psihosocialnih tveganj, povezanih z vodenjem in organizacijo dela, neenakim obravnavanjem, pomanjkljivo komunikacijo in neuravnoteženostjo med delom in zasebnim življenjem. Rezultat takšnih tveganj je bila povečana stopnja stresa, izgorelosti in slaba delovna atmosfera.

Majhna organizacija za pomoč mladostnikom, ki nudi storitve socialne pomoči za mladostnike v stiski je ugotovila, da so delavci, starejši od 50 let, redno odsotni oz. niso v službi zaradi dolgotrajnega bolniškega dopusta. Da bi obdržali te izkušene delavce, je bil uveden pilotni projekt, s katerim so želeli preoblikovati njihove vloge s sodelovalnim pristopom.

Veliko premogovniško podjetje je med delavci opazilo povečano bolniško odsotnost in . Podjetje je uvedlo preventivni program za zmanjšanje bolniške odsotnosti in primerov kostno-mišičnih obolenj. V programu so želeli izboljšati zdravje delavcev tudi z ozaveščanjem in dejavnostmi promocije zdravja.

Majhna organizacija za pomoč družinam ima izključno žensko delovno silo, ki je izpostavljena velikemu stresu in izčrpanosti zaradi visokih čustvenih zahtev na delovnem mestu. Potrebovali so način izboljšanja delovnih razmer, da bi zmanjšali fluktuacijo zaposlenih.

Letalska družba ima 500 zaposlenih, več kot polovica jih dela v izmenah. V preteklih letih je družba opazila vedno več bolniških odsotnosti in poklicne invalidnosti. Uvedli so program za izboljšanje splošnega zdravja ter ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem delavcev s pristopom življenjskega ciklusa.

Veliko multinacionalno podjetje je uvedlo program za promocijo zdravja, da bi ustvarilo bolj zdrava delovna mesta za vse. Ugotovili so, da delavce motivirajo različne stvari, zato so želeli ustvariti program, ki bo koristen za vse.