Zdravo delovno okolje za vse starosti

Ta e-priročnik  sestavljajo štiri teme, ki predstavljajo različne vidike staranja pri  delu in nudijo smernice  za upravljanje varnosti in zdravja pri delu ter ostalih  vprašanj povezanih s starajočo se delovno silo. Poleg tega so v vsaki temi primeri dobrih praks in uporabne povezave za nadaljnje branje.

Kliknite »preberi«, če želite vstopiti v temo ali »+«, če želite zvedeti več o področjih, zajetih v posamezni temi:

 • 1
  1: Staranje in delo
  • Zakaj je staranje pomembno za delo?
  • Kaj moram vedeti o staranju?
  -
  +
 • 2
  2: Zdravo delovno okolje za vse starosti
  • Staranje ter varnost in zdravje pri delu
  • Kako lahko pomagam pri ustvarjanju varnega in zdravega delovnega mesta?
  -
  +
 • 3
  3: Delovna mesta, ki promovirajo zdravje
  • Kako lahko delovna mesta promovirajo zdravje
  • Kaj lahko storim za zdravo staranje?
  -
  +
 • 4
  4: Vrnitev na delo
  • Kako mi lahko delo pomaga pri okrevanju?
  • Kakšna je moja vloga pri postopku vrnitve na delo?  
  -
  +