Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Viacjazyčná e-príručka o riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre starnúcu pracovnú silu

O tejto e-príručke

X

Vitajte!

V celej Európe rastie podiel starších ľudí na obyvateľstve, ľudia musia dlhšie pracovať a priemerný vek pracovníkov sa neustále zvyšuje. Preto je dôležité:

  • Vytvoriť bezpečné a zdravé pracoviská pre pracovníkov všetkých vekových kategórií.
  • Postarať sa, aby mohli dosiahnuť koniec svojho pracovného života v dobrom zdravotnom stave.

Táto e-príručka poskytuje praktické informácie, tipy a príklady súvisiace so starnutím pracovnej sily a príležitosťami, ktoré to prináša.Tiež ukazuje, ako možno v práci riešiť problémy súvisiace s vekom.

Obsah e-príručky je prispôsobený štyrom rôznym skupinám používateľov: zamestnávatelia, pracovníci, pracovníci z oblasti ĽZ a odborní pracovníci BOZP (na účely tejto e-príručky vrátane zástupcov zamestnancov, zástupcov zdravia a bezpečnosti pri práci a inšpektorov práce). E-príručka umožňuje prechádzať z jedného profilu na druhý.

Ako funguje e-príručka?
Vyberte si svoj profil:
Som zamestnávateľ
Som pracovník
Som pracovník ĽZ
Som odborný pracovník BOZP
X

Toto je krátky návod, ktorý vám pomôže orientovať sa na webovej stránke. Ste zamestnávateľ, pracovník, pracovník z oblasti ĽZ alebo odborný pracovník BOZP? Na tejto stránke si môžete vybrať svoj profil.

X

E-príručka je rozdelená do štyroch tém. Kliknutím na ‘+’ sa môžete dozvedieť viac o otázkach riešených v každej téme a kliknutím na ‘čítať’ vstúpite do témy.

X

Každá téma rieši rôzne otázky a problémy súvisiace s jej problematikou. Kliknutím na položky v ponuke sa dozviete viac o konkrétnom probléme.

X

Medzi otázkami sa môžete pohybovať kliknutí na ‘ďalšia’ alebo ‘predchádzajúca’. Tlačidlo späť vás vráti na stranu s prehľadom témy.

X

Kliknutím na ‘témy’ sa vrátite na stránku prehľadu tém.

X

Ak chcete zmeniť profil, kliknite na tlačidlo rozbaľovacia ponuka v pravom hornom rohu. Tu môžete tiež vyhľadávať konkrétne informácie pomocou funkcie vyhľadávania.

X

V hornej ponuke môžete kliknúť na ‘osvedčené postupy’, aby ste si prečítali o príkladoch príslušných projektov a iniciatív. ‘Užitočné zdroje’ uvádzajú odkazy na slovník a ďalšie užitočné zdroje. Svoje znalosti o starnutí a práci si môžete preveriť kliknutím na poslednú položku v ponuke.

X

Stránka ‘O tejto e-príručke’ uvádza viac informácií o e-príručke a jej autoroch.

X

A napokon, po kliknutí na ikonu ‘domov’ sa vrátite na domovskú stránku tejto e-príručky.

Tu naša prehliadka končí. Dúfame, že túto e-príručku si s radosťou prečítate!