Slovarček

Poišči vse izraze:
Izberite črko:
D (4) | F (3) | I (1) | K (3) | M (1) | O (3) | P (7) | R (1) | S (3) | T (1) | U (1) | V (2) | Z (2)
  • Sedeče delo
    se nanaša na delovna mesta, za katera sta značilna minimalno gibanje in nizka poraba energije. Pri sedečem delu morajo delavci pogosto dalj časa sedeti.
  • Socialna starost
    pomeni kulturna in družbena pričakovanja o vedenju ljudi določene starosti. Gre za oceno sposobnosti osebe v družbenih okoliščinah, ki so s stališča običajnih standardov relativnega pomena.
  • Srednja starost (mediana)

    Starost, ki populacijo razdeli na dve številčno enaki skupini; kar pomeni, da je polovica delavcev mlajša od te starosti, polovica pa starejša. (Vir)