Glosārijs

Atrast visus terminus:
Izvēlieties vēstuli:
A (4) | B (1) | D (3) | E (3) | F (2) | G (2) | H (2) | I (3) | M (2) | N (1) | P (2) | R (2) | S (2) | V (3)
  • Vecuma struktūras analīze

    Vecuma struktūru analizē, lai novērtētu organizācijas darbinieku vecumu struktūru šobrīd un nākotnē. Rezultāti ir jāinterpretē saistībā ar darbu un tā prasībām, kā arī ar personāla politiku un plānošanu organizācijā.  (Avots)

  • Veselības veicināšana darba vietās

    Veselības veicināšana darba vietā ir darba devēju, darbinieku un sabiedrības kopīgi centieni uzlabot nodarbināto cilvēku veselību un labsajūtu. To var panākt, apvienojot 1) darba organizācijas un darba vides uzlabošanu, 2) aktīvas līdzdalības sekmēšanu, un 3) individuālās attīstības sekmēšanu. (Avots)

  • Vides faktori

    ir ikdienas un darba dzīves faktori (riski), kuriem var būt pozitīva vai negatīva ietekme uz darbinieka vispārējo veselības stāvokli. Starp faktoriem, kuriem ir negatīva ietekme, var minēt ķīmiskos faktorus (piemēram, bīstamu vielu tvaiki vai gāzes), fizikālos faktorus (piemēram, troksni vai vibrāciju), bioloģiskos faktorus (piemēram, baktērijām, vīrusiem, sēnītēm) vai psihosociālos faktorus (piemēram, darba un privātās dzīves līdzsvaru).