Labā prakse

Maza jauniešu labklājības organizācija, kas sniedz sociālā atbalsta pakalpojumus problemātiskiem jauniešiem, konstatēja, ka tās darbinieki, kuri ir vecāki par 50 gadiem, regulāri kavē darbu vai ilgstoši nav darbā slimības dēļ. Lai paturētu šos pieredzējušos kolēģus, tika izveidots pilotprojekts, ar kuru, piedaloties pašiem darbiniekiem, tiktu mainīti viņu darba uzdevumi.

Liels ogļu ieguves uzņēmums konstatēja, ka tā darbinieku vidū palielinās darba kavējumi slimības dēļ, kā arī balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) gadījumu skaits. Uzņēmums uzsāka programmu, lai ar preventīviem pasākumiem mazinātu darba kavējumus slimības dēļ un rašanos. Ar programmu bija paredzēts arī sekmēt veselības nozīmīguma apzināšanos un nodrošināt pasākumus veselības veicināšanai, kas uzlabotu darbinieku veselību.

Maza organizācija, kura sniedz ģimenes atbalsta pakalpojumus un kurā darbaspēks sastāv tikai no sievietēm, piedzīvoja ļoti lielu stresu un "izdegšanu", jo emocionālā ziņā darba prasības bija ļoti augstas. Lai samazinātu darbinieku mainību, organizācijai bija jāatrod veids, kā uzlabot darba apstākļus.

Lidostas pakalpojumu uzņēmumā ir 500 darbinieku, no kuriem puse strādā maiņās. Pēdējos gados uzņēmums konstatēju arvien lielākas problēmas, proti, darba kavēšanu slimību dēļ, kā arī arodslimības ar tām sekojošu invaliditāti. Uzņēmums uzsāka programmu, lai uzlabotu darbinieku veselību kopumā un nodrošinātu labāku līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, piemērojot pieeju, saskaņā ar kuru ņem nodarbināto vecumu un ģimenes stāvokli.

Liels starptautisks uzņēmums uzsāka programmu veselības veicināšanai, lai nodrošinātu veselīgākas darba vietas visu vecumu darbiniekiem. Uzņēmums konstatēja, ka darbiniekus motivē dažādas lietas, un tādēļ nolēma izstrādāt programmu, kurā ietvertie aspekti varētu ieinteresēt visus.

Cementa ražošanas uzņēmums nodarbina vairāk nekā 200 darbinieku, no kuriem gandrīz viena trešdaļa ir vecāki par 50 gadiem. Tā kā gados vecāki darbinieki ir pakļauti lielākam negadījumu riskam darba vietā, uzņēmums vēlējās panākt, lai darba vieta visiem būtu veselīgāka un drošāka.