Glosārijs

Atrast visus terminus:
Izvēlieties vēstuli:
A (4) | B (1) | D (3) | E (3) | F (2) | G (2) | H (2) | I (3) | M (2) | N (1) | P (2) | R (2) | S (2) | V (3)
  • Fizioloģiskais vecums

    Fizioloģiskais vai bioloģiskais vecums ir rādītājs, pēc kura nosaka, cik labi vai slikti cilvēks funkcionē, ņemot vērā hronoloģisko vecumu.

  • Funkcionālais vecums

    tiek attiecināts uz cilvēka funkcionālās veselības un fiziskās sagatavotības līmeni, salīdzinot ar citiem tāda paša hronoloģiskā vecuma un tā paša dzimuma cilvēkiem.