Glosārijs

Atrast visus terminus:
Izvēlieties vēstuli:
A (4) | B (1) | D (3) | E (3) | F (2) | G (2) | H (2) | I (3) | M (2) | N (1) | P (2) | R (2) | S (2) | V (3)
  • Elastīga pensionēšanās

    nozīmē plašākas izvēles iespējas darbiniekiem attiecībā uz viņu lēmumu par pensionēšanos. Izvēle sevī var ietvert, piemēram, pasākumus, kas vērsti uz to,  lai būtu finansiāli izdevīgāk  pensionēties vēlāk, vai ļaut darbiniekiem saņemt daļu no pensijas ienākumiem un vienlaicīgi turpināt strādāt mazāk darba stundu. (Avots)

  • Elastīgs darbs

    ļauj salāgot gan darbinieka individuālās, gan organizācijas vajadzības, mainot darba veikšanas laiku (kad), vietu (kur) un veidu (kā).  (Avots)

  • Ergoterapija
    Ergoterapijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir fiziski vai garīgi traucējumi, vai cilvēkiem ar invaliditāti, pārvarēt šķēršļus attiecībā uz nodarbinātību (darba iegūšanu, turpināšanu vai atgriešanos darbā) vai citu lietderīgu nodarbošanos.