Par šo e-ceļvedi

Par šo e-ceļvedi

about this e-guide

Visā Eiropā gados vecāku cilvēku īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieaug, cilvēkiem ir jāturpina strādāt ilgāk, un darbinieku vidējais vecums pieaug. Šajā e-ceļvedī ir apkopota praktiska informācija, ieteikumi un piemēri, kas attiecas uz darbaspēka novecošanu un tās sniegtajām iespējām.

Šā e-ceļveža saturs ir izstrādāts, ņemot vērā četras dažādas mērķauditorijas – darba devējus, darbiniekus, personāla speciālistus un darba aizsardzības speciālistus (mērķauditorijas šajā e-ceļvedī ietver arī darbinieku pārstāvjus un to pārstāvjus darba aizsardzības jomā, kā arī darba inspekcijas pārstāvjus) Visos e-ceļveža soļos ir iespējams pāriet uz citiem profiliem.