Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā

Daudzvalodu e-ceļvedis ar darbinieku vecumu saistīto problēmu risināšanai

Par šo e-ceļvedi

X

Laipni lūdzam!

Visā Eiropā gados vecāku cilvēku īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieaug, cilvēkiem ir jāturpina strādāt ilgāk, un darbinieku vidējais vecums pieaug. Tādēļ ir svarīgi:

  • izveidot drošas un veselībai labvēlīgas darba vietas visu vecumu darba ņēmējiem;
  • nodrošināt, ka cilvēkiem viņu darba mūža beigās ir laba veselība.

Šis e-ceļvedis satur praktisku informāciju, ieteikumus un piemērus par darbinieku novecošanu, iespējām un izaicinājumiem, ko tā rada. Tajā arī parādīts, kā darba vietās varētu rīkoties, lai risinātu problēmas, kas saistītas ar novecošanu.

Šā e-ceļveža saturs ir izstrādāts, ņemot vērā četras dažādas mērķauditorijas – darba devējus, darbiniekus, personāla speciālistus un darba aizsardzības speciālistus (mērķauditorijas šajā e-ceļvedī ietver arī darbinieku pārstāvjus un to pārstāvjus darba aizsardzības jomā, kā arī darba inspekcijas pārstāvjus) Visos e-ceļveža soļos ir iespējams pāriet uz citiem profiliem.