Добри практики

Малка младежка организация, която предоставя социални услуги в подкрепа на проблемни младежи е установила, че нейните служители над 50 години редовно отсъстват или ползват продължителeн отпуск по болест. В опит да се задържат тези опитни работници е разработен пилотен проект с цел техните роли да бъдат премоделирани чрез използване на подход за активно участие.

Голяма компания за добив на въглища е установила все по-голям брой отсъствия по болест и мускулно-скелетни заболявания сред своите работници. Тя инициира програма за намаляване на относителния дял на отсъствията по болест и случаите на мускулно-скелетни заболявания (МСЗ) сред работниците. Също така, тя има за цел да подобри здравето на работниците чрез повишаване на информираността и с дейности за промоция на здравето.

Работната сила на малка фирма за услуги в подкрепа на семействата се състои изцяло от жени, които страдат в значителна степен от стрес и „прегаряне”, поради големите емоционални изисквания на работата. Фирмата трябва да намери начин за подобряване на условията на труд и намаляване на текучеството на персонала.

Компания за летищно обслужване има 500 служители, повече от половината от които работят на смени. През последните години тя идентифицира нарастващ проблем с отсъствията по болест и професионалните увреждания. Компанията инициира програма за подобряване на цялостното здраве и баланса между професионалния и личния живот на работниците, като приема подхода на жизнения цикъл.

Голяма мултинационална компания инициира програма за промоция на здравето с цел създаване на по-здравословни работни места за всички възрасти. Тя съзнава, че работниците се мотивират от различни неща и се залавя да създаде програма, в която да има по нещо за всички.

В предприятие за производство на цимент работят над 200 работници, като почти една трета от тях са над 50 години. Тъй като за по-възрастните работници съществува по-голям риск за злополуки на работното място, фирмата иска да се фокусира върху това, трудът да стане по-здравословен и безопасен за всички.