Относно този електронен наръчник

Относно този електронен наръчник

Настоящият електронен наръчник е изготвен по поръчка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) във връзка с нейната Кампания за здравословни работни места през 2016-2017 г.

about this e-guide

Относителният дял на по-възрастните хора от населението нараства във всички страни в Европа; хората трябва да работят по-дълго и средната възраст на работещите се повишава. Електронният наръчник предоставя практическа информация, съвети и примери във връзка със застаряването на работната сила и възможностите, които то носи.

Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: работодатели, работници, мениджъри по ЧР и специалисти по БЗР (включително за целите на този електронен наръчник и с представители на работниците, членове на комитетите и групите по БЗР и инспектори по труда). Превключване между отделните профили е възможно навсякъде в наръчника.