Здравословни работни места за всички възрасти

Електронният наръчник е структуриран около четири теми, в които  са  представени различни аспекти на остаряването на работното място и са дадени  указания относно управлението на здравето и безопасността и свързаните с него проблеми на застаряващата работна сила. Освен това, всяка от темите включва примери за добри практики и полезни връзки за допълнителна информация.

Кликнете на  'прочетете', за да влезете в дадена тема или на  ´+´,  за да научите повече за обсъжданите въпроси  по  всяка отделна тема:

 • 1
  1: Остаряване и труд
  • Защо остаряването има отношение към труда?  
  • Какво е необходимо да зная за остаряването?
  -
  +
 • 2
  2: Здравословни работни места за всички възрасти
  • Остаряването и здравето и безопасността на работното място
  • Как мога да помогна за изграждане на безопасно и здравословно работно място?
  -
  +
 • 3
  3: Промоция на здравето на работното място
  • Как работните места могат да стимулират здравето
  • Какво мога да направя, за да остарявам здравословно?
  -
  +
 • 4
  4: Връщане на работа
  • Как работата може да ми помогне да се възстановя?
  • Каква е моята роля в процеса на връщане на работа?  
  -
  +