Здравословни работни места за всички възрасти

Многоезичноe-ръководство за управление на безопасността и здравето при работа за застаряваща работна сила

За това e-ръководство

X

Добре дошли!

Относителният дял на по-възрастните хора от населението нараства в цяла Европа; хората трябва да работят по-дълго и средната възраст на работещите се повишава. Следователно е важно:

  • Да се осигурят безопасни и здравословни работни места за работниците и служителите от всички възрасти.
  • Да се гарантира възможност на хората да достигнат края на своята трудова кариера в добро здраве.

Електронният наръчник предоставя практическа информация, съвети и примери във връзка със застаряването на работната сила и възможностите, които то носи. Той показва също така как могат да се преодоляват свързаните с възрастта предизвикателства на работното място.

Съдържанието на електронния наръчник е съобразено с четири различни аудитории: работодатели, работници, мениджъри по ЧР и специалисти по БЗР (включително за целите на този електронен наръчник и с представители на работниците, членове на комитетите и групите по БЗР и инспектори по труда). Превключване между отделните профили е възможно навсякъде в наръчника.