Ordlista

Hitta alla termer:
Välj en bokstav:
A (13) | B (1) | F (5) | H (2) | K (2) | L (2) | M (3) | P (5) | R (2) | S (2) | V (1) | W (1) | Y (1)
  • Yrkesinriktad rehabilitering
    Målsättningen med yrkesinriktad (eller arbetsrelaterad) är att hjälpa människor med fysiska och psykiska besvär eller funktionshinder att överkomma svårigheter att få tillträde till, bibehålla eller återgå till sitt arbete eller någon annan väsentlig sysselsättning.