Ordlista

Hitta alla termer:
Välj en bokstav:
A (13) | B (1) | F (5) | H (2) | K (2) | L (2) | M (3) | P (5) | R (2) | S (2) | V (1) | W (1) | Y (1)
  • Social ålder
    är benämningen på kulturella och samhällsrelaterade förväntningar på hur människor ska uppföra sig vid en viss ålder. Det är en uppskattning av personens kapacitet i sociala situationer enligt normal standard.
  • Stillasittande arbete
    är benämningen på arbete som karaktäriseras av minimala rörelser och låg energiförbrukning. kräver ofta att den anställda sitter ned under lång tid.