Ordlista

Hitta alla termer:
Välj en bokstav:
A (13) | B (1) | F (5) | H (2) | K (2) | L (2) | M (3) | P (5) | R (2) | S (2) | V (1) | W (1) | Y (1)
  • Rehabilitering
    är en process med målsättningen att göra det möjligt för människor att återuppnå och behålla sina optimala fysiska, sinnliga, intellektuella, pyskiska och sociala funktionsnivårer.
  • Riskbedömning

    är ett steg i utvärderingen av arbetsmiljörisker som medför att man identifierar risker och faror på arbetsplatsen samt vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller bör finnas. Det är en dynamisk process som ger organisationen möjlighet att införa ett proaktivt arbetssätt för att hantera risker på arbetsplatsen. (Source)