Ordlista

Hitta alla termer:
Välj en bokstav:
A (13) | B (1) | F (5) | H (2) | K (2) | L (2) | M (3) | P (5) | R (2) | S (2) | V (1) | W (1) | Y (1)
  • Kroniska sjukdomar

    De flesta i Europa är icke smittsamma och kan inte överföras människor emellan. De är långvariga och utvecklas oftast långsamt.  De fyra vanligaste typerna av icke smittsamma sjukdomar är hjärt- och kärlsjukdomar (t.ex. hjärtinfarkt), cancer, kroniska andningssjukdomar (t.ex. astma) samt diabetes. (Source)

  • Kronologisk ålder
    är en människas ålder uppmätt i enheter (vanligtvis år) från födseln till ett angivet datum.