God praxis

En liten ungdomsstödsorganisation för utsatta ungdomar konstaterade att de anställda över 50 år ofta var borta från arbetet eller långtidssjukskrivna. I ett försök att behålla dessa erfarna medarbetare utvecklades ett pilotprojekt med målsättningen att tillsammans med de anställda utforma nya arbetsroller.

Ett stort kolgruveföretag konstaterade ökad sjukfrånvaro och hos sina anställda. Företaget införde ett program för att minska sjukfrånvaron och uppkomsten av genom förebyggande åtgärder. Man beslöt också att förbättra de anställdas hälsa genom undervisning och hälsofrämjande aktiviteter.

En liten familjesupport-och serviceorganisation bestod endast av kvinnliga medarbetare som led av stress och utbrändhet på grund av höga känslorelaterade krav i arbetet. Det krävdes en lösning för att förbättra arbetsförhållandena och minska medarbetaromsättningen.

Ett flygplatsserviceföretag hade 500 anställda varav över hälften arbetade skift. Företaget konstaterade ett växande problem med sjukfrånvaro och arbetsrelaterade funktionshinder. Man införde därför ett program för att förbättra de anställdas allmänna hälsa och balansen mellan arbetsliv och fritid med ett livslångt perspektiv.

Ett stort multinationellt företag införde ett hälsofrämjande program för att skapa en sundare arbetsplats för anställda i alla åldrar. Man insåg att de anställda motiverades av olika saker och utformade därför ett program med något för alla.

Ett cementföretag hade över 200 anställda varav nästan en tredjedel var över 50 år. Då äldre arbetstagare löper större risk för arbetsolyckor ville företaget fokusera på ett sundare och säkrare arbete för alla.