Ordlista

Hitta alla termer:
Välj en bokstav:
A (13) | B (1) | F (5) | H (2) | K (2) | L (2) | M (3) | P (5) | R (2) | S (2) | V (1) | W (1) | Y (1)
  • Livslångt lärande

    omfattar all inlärningsverksamhet som företas under livets gång och som syftar till att förbättra färdigheter, kunskap och kvalifikationer. Det är ett vitt begrepp som inbegriper individens bildning och är  flexibelt, mångsidigt och tillgängligt vid olika tidpunkter och platser under hela livet. omfattar hela skalan av formellt, icke-formellt och informellt lärande. (Source)