Om den här e-guiden

Om den här e-guiden

Den här e-guiden är beställd av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) och är en del av kampanjen En sund och säker arbetsmiljö 2016-17.

about this e-guide

Andelen äldre människor av Europas befolkning blir allt större, människor måste arbeta längre och medelåldern för arbetstagarna stiger. Den här e-guiden innehåller exempel, tips och praktisk information om åldrande arbetskraft och vilka möjligheter det för med sig.

Innehållet i e-guiden har speciellt utformats för fyra olika målgrupper: arbetsgivare, arbetstagare, personalansvariga och arbetsmiljörspecialister (inklusive, med tanke på e-guidens syfte, arbetstagarrepresentanter, skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer). Det är möjligt att växla mellan olika profiler i e-guiden.