Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (3) | B (2) | C (2) | D (3) | E (1) | F (4) | G (2) | I (1) | L (2) | M (2) | O (1) | P (3) | R (3) | S (1) | W (2) | Z (1)
  • Arbeidsduur op jaarbasis

    Wanneer met een wordt gewerkt, kunnen de arbeidstijden (en het loon) van de werknemers op jaarbasis worden berekend en gepland. Dit soort regelingen wordt gebruikt om de arbeidstijd flexibel te kunnen indelen. (Bron)

  • Arbeidsongeschiktheid

    Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kampt met lichamelijke of geestelijke beperkingen die de uitvoering van zijn werk in de weg staan. Onder arbeidsongeschikte werknemers vallen ook mensen met een chronische, langdurige of voortschrijdende aandoening. (Bron)

  • Arbeidsrevalidatie
    (of beroepsrevalidatie) is erop gericht mensen met lichamelijke of geestelijke klachten of handicap aan werk of een andere nuttige bezigheid te helpen. Mensen worden geholpen in het overwinnen van belemmeringen die werken in de weg staan.