Over deze e-gids

Over deze e-gids

Deze e-gids is ontwikkeld in opdracht van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA), in het kader van de campagne: Gezond werk,  voor alle leeftijden, 2016-2017.

about this e-guide

Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. Deze e-gids bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die daarmee worden gecreëerd.

De inhoud van de e-gids is afgestemd op vier doelgroepen: werkgevers, werknemers, HR-managers en Arbo-professionals (waarmee in deze gids ook werknemersvertegenwoordigers, veiligheids- en gezondheidsvertegenwoordigers en inspecteurs worden bedoeld). U kunt overal in deze e-gids wisselen tussen deze vier doelgroepen.