Nuttige links

(of beroepsrevalidatie) is erop gericht mensen met lichamelijke of geestelijke klachten of handicap aan werk of een andere nuttige bezigheid te helpen. Mensen worden geholpen in het overwinnen van belemmeringen die werken in de weg staan.