Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (3) | B (2) | C (2) | D (3) | E (1) | F (4) | G (2) | I (1) | L (2) | M (2) | O (1) | P (3) | R (3) | S (1) | W (2) | Z (1)
  • Mediane leeftijd

    De leeftijd die een bevolking in twee numeriek gelijke groepen verdeelt. Dat wil zeggen dat de helft van de bevolking jonger is dan deze leeftijd en de helft ouder. (Bron)

  • Medische revalidatie
    is erop gericht de functionele of geestelijke vermogens en de kwaliteit van leven van personen met lichamelijke of geestelijke klachten of handicaps te herstellen of te verbeteren.