Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (3) | B (2) | C (2) | D (3) | E (1) | F (4) | G (2) | I (1) | L (2) | M (2) | O (1) | P (3) | R (3) | S (1) | W (2) | Z (1)
  • Re-integratie
    Met worden alle procedures en initiatieven bedoeld die erop gericht zijn mensen die geconfronteerd zijn met een verminderd of verminderde capaciteiten (vanwege , ziekte of ouder worden) te helpen weer aan het werk te gaan.
  • Revalidatie
    is het proces waarin wordt beoogd mensen het hoogst mogelijke niveau van hun lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke, psychische en/of sociale functioneren te laten bereiken.
  • Risicobeoordeling

    De is een stap in het risicobeheersingsproces voor VGW om potentiële risico's en gevaren waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld, op te sporen en om te bepalen welke beschermende en preventieve maatregelen moeten worden getroffen. Het is een dynamisch proces waarmee organisaties een proactief beleid kunnen invoeren om 's te beheersen. (Bron)