Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (3) | B (2) | C (2) | D (3) | E (1) | F (4) | G (2) | I (1) | L (2) | M (2) | O (1) | P (3) | R (3) | S (1) | W (2) | Z (1)
  • Duobanen

    Deze term heeft betrekking op een arbeidsverhouding waarbij een werkgever twee (of meer) werknemers in dienst neemt voor één voltijdse functie. Het is een vorm van deeltijdwerk die ervoor zorgt dat de gedeelde functie altijd is ingevuld. (Bron)

  • Duurzaam werk

    gedurende het werkzame leven houdt in dat de arbeids- en levensomstandigheden van dien aard zijn dat zij mensen helpen om werk te vinden en aan het werk te blijven gedurende een langer beroepsleven. Deze omstandigheden maken het mogelijk om het werk in de loop van het leven af te stemmen op de veranderende eigenschappen of situatie van het individu en moeten tot stand worden gebracht via een beleid en praktijken op het werk en daarbuiten. (Bron)

  • Duurzame inzetbaarheid
    De blijvende match tussen enerzijds de capaciteiten en vaardigheden van werkenden en anderzijds de capaciteiten en vaardigheden die organisaties nodig hebben. Meer lezen (http://www.duurzameinzetbaarheid.nl/).