Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (3) | B (2) | C (2) | D (3) | E (1) | F (4) | G (2) | I (1) | L (2) | M (2) | O (1) | P (3) | R (3) | S (1) | W (2) | Z (1)
  • Een leven lang leren

    Onder ' ' worden alle leeractiviteiten verstaan die gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, vaardigheden en competenties te verbeteren. Het is een ruim begrip om de scholing te beschrijven die iemand op verschillende momenten en plekken en op flexibele en diverse manieren krijgt gedurende zijn hele leven. Een leven lang leren beslaat het volledige spectrum van formeel, niet-formeel en informeel leren. (Bron)