Geroji praktika

Nedidelė jaunimo gerovės organizacija, teikianti socialines paslaugas sunkumų turintiems jaunuoliams, pastebėjo, kad vyresni nei 50 metų darbuotojai nuolat neateina į darbą arba yra nedarbingumo atostogose dėl ilgalaikės ilgos. Bandant išsaugoti šiuos patyrusius darbuotojus, buvo parengtas bandomasis projektas, kurio tikslas – peržiūrėti šių darbuotojų pareigybes taikant kolektyvinį požiūrį.

Didelė anglies kasybos įmonė pastebėjo, kad darbuotojai dažniau neateina į darbą dėl ligos, padaugėjo jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligų JARS). Įmonė pradėjo įgyvendinti programą, kurios tikslas – sumažinti neatvykimo į darbą dėl ligos JARS skaičių prevencinėmis priemonėmis. Taip pat buvo siekiama pagerinti darbuotojų sveikatą, įgyvendinant informavimo ir sveikatingumo skatinimo veiklas.

Nedidelėje paslaugų šeimoms organizacijoje dirbo tik moterys, kurios kentė nuo didelio streso ir išsekimo, kadangi darbas buvo sunkus emocine prasme. Reikėjo rasti būdą, kaip pagerinti darbo sąlygas ir sumažinti darbuotojų kaitą.

Oro uosto bendrovė turi 500 darbuotojų, iš jų daugiau nei pusė dirba pamainomis. Pastaraisiais metais bendrovė pastebėjo, kad didėja neatėjimo į darbą dėl ligos ir profesinio neįgalumo problema. Vadovai pradėjo įgyvendinti programą, kurios tikslas - pagerinti bendrą darbuotojų sveikatą, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą taikant viso gyvenimo perspektyvos požiūrį.

Didelė tarptautinė bendrovė, siekdama sukurti saugias darbo vietas visų amžiaus grupių darbuotojams, pradėjo įgyvendinti sveikatingumo skatinimo programą. Vadovai suprato, kad darbuotojus motyvuoja skirtingi dalykai ir nusprendė sukurti programą, kurioje kiekvienas rastų kažką sau.

Cemento įmonėje dirba apie 200 darbuotojų, beveik trečdalis jų vyresni nei 50 m. Kadangi vyresniems darbuotojams kyla didesnė nelaimingų atsitikimų darbe rizika, įmonė norėjo susitelkti į tai, kad darbo vieta taptų saugi visoms amžiaus grupėms.