Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms

Daugiakalbis e. vadovas apie darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą darbo jėgos senėjimo sąlygomis

Apie šį e.vadovą

X

Sveiki!

Visoje Europoje pagyvenusių žmonių dalis didėja, žmonėms tenka dirbti ilgiau, o darbuotojų vidutinis amžius didėja. Dėl šios priežasties svarbu:

  • Kurti saugias ir sveikatai palankias darbo vietas visų amžiaus grupių darbuotojams.
  • Užtikrinti, kad žmonės baigę savo profesinę karjerą išliktų sveiki.

Šiame e. vadove pateikiama praktinė informacija, patarimai ir pavyzdžiai, susiję su darbo jėgos senėjimu ir jo teikiamomis galimybėmis. Jame taip pat pateikiama, kaip galima išspręsti su amžiumi susijusius sunkumus

E. vadovo turinys yra skirtas keturioms skirtingoms vartotojų grupėms: darbdaviams, darbuotojams, žmogiškųjų išteklių vadovams ir DSS specialistams ( šis e. vadovas skirtas ir darbuotojų atstovams, saugos ir sveikatos atstovams, darbo inspektoriams). E. vadove numatyta galimybė keisti vartotojo profilį.