2: Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms

HR Manager

2: Saugios darbo vietos visoms amžiaus grupėms

Šioje temoje aptariamas amžiaus valdymas bei bei darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas darbo jėgos senėjimo sąlygomis.