Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (5) | B (1) | C (2) | E (1) | F (4) | G (3) | H (1) | I (1) | L (2) | M (3) | O (1) | P (3) | R (4) | S (1) | T (1) | W (6) | Z (1)
  • Werkbaar werk

    Duurzaam werk gedurende de levensloop houdt in dat de arbeids- en levensomstandigheden van dien aard zijn dat zij mensen helpen om werk te vinden en aan het werk te blijven gedurende een langer beroepsleven. Deze omstandigheden maken het mogelijk om het werk in de loop van het leven af te stemmen op de veranderende eigenschappen of situatie van het individu en moeten tot stand worden gebracht via een beleid en praktijken op het werk en daarbuiten.  (Bron)

  • Werkgerelateerde stres

    Mensen ervaren stress op het werk wanneer zij het gevoel hebben dat de eisen die aan hen worden gesteld op het werk en de lichamelijke en geestelijke capaciteiten waarover zij beschikken om daarmee om te gaan, niet langer in evenwicht zijn.  (Bron)

  • Werkvermogen

    Het kan worden omschreven als het evenwicht tussen de middelen waarover iemand beschikt en werkgerelateerde factoren. Het wordt ook beïnvloed door de omgeving buiten het werk. Tot iemands persoonlijke middelen behoren onder meer: (1) zijn gezondheid en functionele capaciteiten; (2) zijn competenties en vaardigheden; (3) zijn waarden, attitudes en motivatie. Onder werkgerelateerde factoren vallen de inhoud van het werk, de werkomgeving, de werkorganisatie en het leiderschap. (Bron)