Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (5) | B (1) | C (2) | E (1) | F (4) | G (3) | H (1) | I (1) | L (2) | M (3) | O (1) | P (3) | R (4) | S (1) | T (1) | W (6) | Z (1)
  • Arbeidsduur op jaarbasis

    Wanneer met een wordt gewerkt, kunnen de arbeidstijden (en het loon) van de werknemers op jaarbasis worden berekend en gepland. Dit soort regelingen wordt gebruikt om de arbeidstijd flexibel te kunnen indelen.  (Bron)

  • Arbeidsongeschiktheid

    Een werknemer die arbeidsongeschikt is, kampt met lichamelijke of geestelijke beperkingen die de uitvoering van zijn werk in de weg staan. Onder arbeidsongeschikte werknemers vallen ook mensen met een chronische, langdurige of voortschrijdende aandoening.  (Bron)

  • Arbeidsrevalidatie
    (of beroepsrevalidatie) is erop gericht mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of handicap te helpen om de hindernissen te overwinnen die hen belemmeren om werk of een andere nuttige bezigheid te vinden, te behouden of te hervatten.