Goede praktijken

Een jeugdzorg agentschap biedt hulp aan kinderen en jongeren in problematische leefomstandigheden en jongeren die een misdrijf hebben begaan. Een zodanig fysiek en mentaal uitdagende taak kan leiden tot langdurig verzuim onder de maatschappelijke werkers. Een

Om de tewerkstelling van werknemers met een handicap te bevorderen, hebben een HR-bedrijf en de federatie van speciale studies/speciaal onderwijs (Fegob ) een programma ontwikkeld, genaamd “Weer of anders werken bij de lokale overheid met een arbeidsbeperking of chronishe ziekte”. Dit project is gericht op de re-integratie en het behoud van werknemers met een arbeidsbeperking, werkbelemmering, of chronische ziekte bij de lokale overheid.

Om de fysieke uitdagingen aan te pakken, waarmee gezondheidszorgmedewerkers in hun dagelijks werk mee worden geconfronteerd, heeft een samenwerkingsverband, bestaande uit onderzoekers en VGW dienstverrichters een programma over het lijden aan rugpijn door thuiszorgmedewerkers opgezet: het ZORRO project – Zonder Rugklachten in de Residentiële Ouderenzorg).

Een kleine organisatie voor jeugdwelzijnszorg die sociale ondersteuningsdiensten bood aan probleemjongeren stelde vast dat haar werknemers ouder dan 50 regelmatig afwezig waren of langdurig met ziekteverlof waren. In een poging om die ervaren werknemers aan het werk te houden, werd een proefproject opgezet om hun rollen te herschikken via een participatieve aanpak.

Een groot steenkoolbedrijf stelde vast dat het ziekteverzuim en het aantal bij zijn werknemers toenam. Het bedrijf startte met een programma om het ziekteverzuim en de incidentie van te beperken via preventie. Dat programma moest ook de gezondheid van de werknemers verbeteren via bewustmakings- en gezondheidsbevorderingsactiviteiten.

Een kleine organisatie voor gezinsondersteuning had enkel vrouwelijke werknemers in dienst, die veel last hadden van stress en burn-outs omdat het werk emotioneel erg zwaar was. De organisatie moest een manier vinden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren om zo het personeelsverloop terug te dringen.