Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (5) | B (1) | C (2) | E (1) | F (4) | G (3) | H (1) | I (1) | L (2) | M (3) | O (1) | P (3) | R (4) | S (1) | T (1) | W (6) | Z (1)
  • Gedeeld werk

    Deze term heeft betrekking op een arbeidsverhouding waarbij een werkgever twee (of meer) werknemers in dienst neemt voor één voltijdse functie. Het is een vorm van deeltijds werk die ervoor zorgt dat de gedeelde functie altijd is ingevuld.  (Bron)

  • Geestelijke gezondheid

    is een toestand van welzijn waarin het individu zich bewust is van zijn of haar bekwaamheden, de gewone stress van het leven aankan, productief kan werken en in staat is een bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeenschap.  (Bron)

  • Gezondheidsbevordering op het werk

    Workplace health promotion is the combined efforts of employers, employees and society to improve the health and well-being of people at work. This can be achieved through a combination of (1) improving the work organisation and the working environment; (2) promoting active participation; and (3) encouraging personal development. (Source)