Duurzame Inzetbaarheid

Een gezonde werkplek, voor alle leeftijden

Over deze e-gidsclose

X

Welkom!

Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. Zorg dragen voor duurzame inzetbaarheid (een blijvende match tussen vraag en aanbod van menselijk kapitaal) is dus van groot belang. Het is daarom belangrijk om:

  • veilige en gezonde werkplekken te creëren voor werknemers van alle leeftijden,
  • ervoor te zorgen dat mensen hun pensioen in goede gezondheid bereiken.

Deze e-gids bevat praktische informatie, tips en voorbeelden met betrekking tot de ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die daarmee worden gecreëerd. Er wordt ook aangegeven hoe leeftijd gerelateerde uitdagingen kunnen worden aangepakt op het werk.

De inhoud van de e-gids is afgestemd op vier doelgroepen: werkgevers, werknemers, HR-managers en Arbo-professionals (waarmee in deze gids ook werknemersvertegenwoordigers, veiligheids- en gezondheidsvertegenwoordigers en inspecteurs worden bedoeld). U kunt overal in deze e-gids wisselen tussen deze vier doelgroepen.