Woordenlijst

Zoek op alle woorden:
Kies een letter:
A (5) | B (1) | C (2) | E (1) | F (4) | G (3) | H (1) | I (1) | L (2) | M (3) | O (1) | P (3) | R (4) | S (1) | T (1) | W (6) | Z (1)
  • Re-integreren
    Return-to-work is a concept encompassing all procedures and initiatives aiming at facilitating the workplace reintegration of persons who experience a reduction in work capacity or capability, whether due to invalidity, illness or ageing.
  • Revalidatie
    Met wordt het proces aangeduid waarmee wordt beoogd mensen in staat te stellen het hoogst mogelijke niveau van hun lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk, psychisch en/of sociaal functioneren te bereiken en op peil te houden.
  • Risicoanalyse

    De risicobeoordeling is een stap in het risicobeheersingsproces voor VGW om potentiële risico's en gevaren waaraan werknemers kunnen worden blootgesteld, op te sporen en om te bepalen welke beschermende en preventieve maatregelen moeten worden getroffen. Het is een dynamisch proces waarmee organisaties een proactief beleid kunnen invoeren om 's te beheersen. (Bron)