Wist u dat...?

....bijna 1 werknemer op 5 ouder dan 50 jaar niet denkt dat hij op zijn 60e nog hetzelfde werk zal kunnen doen?

...er in de EU momenteel vier mensen in de werkende leeftijd zijn voor elke persoon van 65 jaar of ouder? In 2060 zullen dat er nog maar twee zijn.

...de oudste persoon ter wereld die een doctoraatstitel behaalde een 102-jarige Duitse is?

...meer dan 60% van de 50-plussers zich nog net zo fit voelt als vroeger?

...het risico op dementie met 11% afneemt voor elk bijkomend jaar opleiding?

...de beroemde dichter en schrijver Goethe zijn hele leven bleef werken? Hij voltooide zijn beroemde boek Faust op 82-jarige leeftijd, tevens de leeftijd waarop hij stierf.

...cognitieve vaardigheden zoals intelligentie, kennis, taal en het vermogen om complexe problemen op te lossen tot op 60-jarige leeftijd kunnen blijven toenemen?

...Fauja Singh de oudste marathonloper ter wereld is, en zijn laatste marathon liep op 101-jarige leeftijd? De oudste marathonloopster is 92 jaar oud en liep haar laatste marathon in juni 2015.

...Ray Kroc op 52-jarige leeftijd, ondanks zijn diabetes en artritis, het merk McDonald's opbouwde? Kroc bleef tot aan zijn dood op 82-jarige leeftijd, in 1984, betrokken bij de activiteiten van McDonald's.

...biologische veroudering slechts in beperkte mate verband houdt met de leeftijd in jaren? Sommige 80-jarigen hebben de lichamelijke en geestelijke capaciteiten van een 20-jarige.

...er in Lissabon (Portugal) graffitiworkshops worden georganiseerd voor 65-plussers?

...de oudste werkende huisarts ter wereld 100 jaar oud was? Dr. Kauromal M. Chandiramani (India, geboren op 9 mei 1899) werkte 75 jaar lang als huisarts in Bombay.

...hoewel sommige veranderingen in de gezondheid van ouderen samenhangen met hun genetisch materiaal, de meeste van die veranderingen worden veroorzaakt door hun fysieke en sociale omgeving en de manier waarop die omgeving hun kansen en hun houding ten opzichte van gezondheid (voeding, lichaamsbeweging, roken, alcoholconsumptie) beïnvloedt?

...Arthur Rubinstein op 89-jarige leeftijd een van zijn beste recitals gaf in Carnegie Hall?

...Katsusuke Yanagisawa, een gepensioneerde Japanse leraar, op 71-jarige leeftijd de oudste persoon werd die de Mount Everest heeft beklommen?

...het deel van de bevolking in de EU dat tegen 2060 het snelst zal groeien, de leeftijdscategorie van 80 jaar en ouder zal zijn?

...Zwitserland bovenaan staat in de Global AgeWatch Index, die het sociale en economische welzijn van ouderen meet, gevolgd door Noorwegen, Zweden, Duitsland en Canada?

...Pablo Casals, 's werelds beste cellist, zelfs op 90-jarige leeftijd nog elke dag vier of vijf uur oefende? Toen hem gevraagd werd waarom hij op zijn leeftijd nog zo veel oefende, antwoordde hij: "Omdat ik de indruk heb dat ik toch wat vorderingen maak."

...de levensverwachting bij de geboorte in Europa momenteel het hoogst is in Spanje (83,2 jaar), Italië (82,9 jaar) en Cyprus (82,5 jaar)? In Malta mogen mensen de meeste gezonde levensjaren verwachten (72,7 jaar voor vrouwen en 71,6 jaar voor mannen).

..er elke minuut ergens ter wereld twee mensen hun 60e verjaardag vieren?

...jongere werknemers meer kans hebben op ongevallen, maar dat oudere werknemers vaker het slachtoffer worden van ernstige of zelfs dodelijke ongevallen?

...er in 2000 wereldwijd 605 miljoen mensen 60 jaar of ouder waren, en dat dat aantal tegen 2050 naar verwachting zal stijgen tot 2 miljard? Dat is bijna de gehele bevolking van China, de VS, Rusland en Japan samen.

...vijf uur of langer zitten per dag net zo slecht is voor de gezondheid als elke dag een pakje sigaretten roken?

... Zweden in 2014 de hoogste arbeidsparticipatie van mensen tussen de 55 en 64 jaar in de EU kende (74,0%), gevolgd door Duitsland (65,5%) en Estland (64,0%)?

...Michelangelo op 88-jarige leeftijd de bouwplannen voor de Santa Maria degli Angeli in Rome tekende?

...Norman Lloyd een 100-jarige Hollywood-acteur is die zijn laatste film uitgebracht in 2015? Hij werkt al meer dan 80 jaar in de filmwereld.

...de Europese beroepsbevolking de komende 50 jaar naar verwachting met bijna 42 miljoen zal afnemen (dat komt overeen met bijna de volledige bevolking van Spanje)?

...Italië het grootste aandeel 65-plussers in Europa telt (21,4% in 2014), gevolgd door Duitsland (20,8%) en Griekenland (20,5 %)? Italië is bovendien het snelst vergrijzende land in de EU.

...voormalig kankerpatiënte Barbara Hillary op 75-jarige leeftijd als een van de oudste mensen ooit en als eerste zwarte vrouw ooit de Noordpool bereikte?

...Europese werknemers ouder dan 55 jaar het vooral moeilijk hebben met het feit dat zij worden uitgesloten van opleidingen, met de negatieve stereotypes die heersen bij jongere collega's en met het gebrek aan mogelijkheden voor een geleidelijke pensioen?

...in 2080 12,3% van de totale bevolking van de EU 80 jaar of ouder zal zijn, in vergelijking met 5,1% in 2014?

...Stanislaw Kowalski de oudste atleet (104 jaar oud) was is die de 100m liep? Hij liep 100m in 32,79 seconden tijdens een wedstrijd in Polen in 2014.