God praksis

I en liten velferdsorganisasjon som arbeider med sosiale støttetjenester for ungdom med problemer, hadde arbeidstakere over 50 år jevnlig fravær eller langtidssykemelding. I et forsøk på å beholde disse erfarne arbeidstakerne, ble det startet et pilotprosjekt der deres roller ble omformet gjennom deltakertilnærming.

Et stort kullgruveselskap avdekket økende sykefravær og blant sine arbeidstakere. Selskapet startet et program for å redusere sykefravær og forekomster av gjennom forebygging. Programmet skulle også bedre arbeidstakernes helse gjennom bevisstgjøring og helsefremmende aktiviteter.

I en liten familievern-organisasjon med bare kvinnelige ansatte led mange av stress og utbrenthet på gunn av høye følelsesmessige krav i jobben. De måtte finne en måte å bedre arbeidsforholdene på, for å redusere gjennomstrømning av ansatte.

Et selskap innen flyplass-tjenester har 500 ansatte, hvorav over halvparten jobber skift. I løpet av de senere år har selskapet konstatert et voksende problem med sykefravær og yrkesskader. De tok initiativet til et program for å bedre arbeidstakernes generelle helsetilstand og balanse mellom arbeid og privatliv ved å ta en livfase-tilnærming.

Et stort flernasjonalt selskap innførte et program for å fremme helse, for å skape et sunnere arbeidsmiljø for alle ansatte. De erkjente at arbeidstakere var motivert av forskjellige ting, og bestemte seg for å skape et program med tilbud for alle.

En sementbedrift har over 200 ansatte, hvorav nesten en tredjedel er over 50 år. Ettersom eldre arbeidstakere har større risiko for arbeidsulykker, ville bedriften fokusere på å gjøre arbeidet sunnere og tryggere for alle.